Coding Fun Html HTML IN NEPALI LECTURE 20 :HTML table

HTML IN NEPALI LECTURE 20 :HTML table

नमस्कार साथीहरु
Web Designing HTML सिक्ने क्रम मा आज को यस video मा हामी हरुHTML table tag को बारेमा कुरा गर्ने छौ ।यस video मा म त्तपाई हरु लाई html table tag को प्रयोग गरेर कसरी Table बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा सिकाउने छु …

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *